Những chuyến xe ấy đã đi về đâu không rõ. Ghế chờ trạm xe buýt là nơi một nơi công […]